Tarieven

Woonzorg Palsma Zathe biedt een totaalpakket van zorg,  wonen en dienstverlening. 

 

De zorg wordt betaald uit het PGB. Voor de mate van zorg is een indicatie nodig. Deze wordt vastgesteld door het CIZ. Men noemt dit het zorgzwaartepakket (ZZP). Meer informatie hierover is te vinden op www.CIZ.nl

 

Voor wonen en dienstverlening wordt een vast bedrag per maand in rekening gebracht. 

Onder wonen en dienstverlening vallen onder andere huur, gas, water, elektra, gebruik gezamenlijke ruimten, alarmsystemen, aansluiting TV, internet, telefoon, schoonmaak en algemeen onderhoud. Ook de maaltijdverzorging en de wasverzorging vallen onder wonen en dienstverlening.

Eveneens de niet-geïndiceerde uren voor zorg en welzijn. 

 

Graag geven we u nadere informatie in een persoonlijk gesprek.

 


 

 

 

Verklaring van de afkortingen

AWBZ   =  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

PGB      =   Persoonsgebonden budget   

CIZ      =   Centrum Indicatiestelling Zorg

 

Powered by webXpress