Werkwijze

 

 

Wij streven naar een dagbesteding waarin herkenbare onderdelen als huishouden en hobby’s een plaats hebben. Binnen Woonzorg Palsma Zathe bestaat er voor onze bewoners de mogelijkheid deel te nemen aan huishoudelijke activiteiten, maaltijdvoorbereiding, creatieve- en buitenactiviteiten, zoals werken in de tuin of de dieren verzorgen. Al deze activiteiten geven afleiding en een prettige invulling van de dag, een soort geluksaanpak. Hiermee voorkomen we eenzaamheid en isolement en voelt men zich veilig en geborgen. Uiteraard alles in overleg met de bewoner en zonder enige verplichting. Sommige bewoners hebben hier geen behoefte aan en ook dat respecteren wij.

 

Als van een echtpaar een van de partners lijdt aan dementie, willen we hen de mogelijkheid bieden  samen te kunnen blijven wonen in een van onze tweepersoonsappartementen. We bieden de bewoner met dementie warme zorg en geven de partner de ruimte door (een deel van) de zorg over te nemen, zodat hij of zij eigen activiteiten kan blijven ondernemen.

De bewoner kan bij ons blijven wonen, ook als het dementieproces vordert of als op andere wijze de situatie van de bewoner verslechtert. Wij verlenen indien nodig palliatieve zorg.


Exclusiecriteria: Indien een zorgvrager ernstig agressief of 
ander storend gedrag naar mede-bewoners vertoont met als gevolg dat het woongenot van de medebewoners negatief wordt beïnvloed of indien een bewoner regelmatig zonder begeleiding naar de straat loopt.  Doen deze situaties zich voor, dan kan iemand niet bij ons (blijven) wonen. Mocht dit gedrag zich tijdens het verblijf in Woonzorg Palsma Zathe ontwikkelen, dan zal er uiteraard eerst gekeken worden naar mogelijkheden om het gedrag positief te beïnvloeden in overleg met familie en artsen.    


De toekomstige bewoner moet als indicatie minimaal ZZP 5 hebben om in Woonzorg Palsma Zathe te kunnen komen wonen.


Wij zijn aangesloten bij Riant Verzorgd Wonen. Een netwerkgroep voor kleinschalige particuliere ouderenzorg. Wij maken gebruik van de klachten-reglementen van deze organisatie.


 


 

De serre op het zuiden.

 

Powered by webXpress