Familie

Wij hechten veel belang aan een goed contact met de familie.  De familie zien wij als een onmisbare schakel tussen het leven van de bewoner en onze zorg voor de bewoner. De directe familie weet het beste wat onze bewoner wenst of prettig vindt. Binnen drie weken na inhuizing wordt een afspraak gepland met de huisarts, waarin eventuele behandelbeperkingen worden besproken en vastgelegd. 

De familie wordt middels een mail op de hoogte gesteld van een bezoek van de huisarts en de afspraken die gemaakt zijn.

Familie is altijd welkom en het personeel is beschikbaar voor vragen en/of opmerkingen. Een meedenkende houding van familie wordt op prijs gesteld.

De familie kan desgewenst overnachten in het appartement van de bewoner.

 

 


 

 

 

                            

 

 

 

 

 

Powered by webXpress